Tập đoàn Dabaco Bắc Ninh

Tập đoàn Dabaco Bắc Ninh

246

Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam

Địa chỉ : Số 35, Đường Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại : (0241) 3820712 – 3826077 | Fax : (0241) 3821377 – 3826095

Email : contact@dabaco.com.vn

About The Author

Đức Hạnh

No Comments

Leave a Reply