Để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017 Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Đức Hạnh đã hưởng ứng tuyên truyền dưới hình thức treo băng rôn trong Tháng hàng động về an toàn, vệ sinh lao động trên khu vực công ty

  • Công ty Đức Hạnh luôn thực hiện tốt công tác tập huấn an toàn lao động trong sản xuất đặc biệt với người lao động mới được tuyển dụng, nâng cao ý thức lao động của anh chị em công nhân viên trong khi sản xuất tránh xảy ra các tai nạn đáng tiếc.
  • Công ty cấp phát đầy đủ đồ bảo hộ lao động thiết yếu cho người lao động như găng tay các loại, khẩu trang y tế, mũ, dép và quần áo bảo hộ
  • Công ty luôn quan tâm, cải thiện môi trường làm việc tốt nhất cho nguời lao động như lắp quạt công nghiệp, điều hòa các thiết bị chiếu sáng, các mành rèm chắn côn trùng
  • Xây dựng văn hóa phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, phòng chống cháy nổ tại nơi làm việc.
  • Công ty Đức Hạnh luôn đề cao khẩu hiệu “An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *