“Dù ai đi ngược về xuôi

Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba”

Y nghia va lich nghi ngay gio to hung vuong nam 2021

Hàng năm, cứ vào ngày 10/3 âm lịch, nhiều người con đất Việt đến với Đền Hùng tại Việt Trì, Phú Thọ tham dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Giỗ Tổ Hùng Vương là một ngày lễ lớn và trọng đại nhằm ghi nhớ công ơn của các vị vua Hùng cùng những người anh dũng đã hy sinh cho nền xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vua Hùng là những vị vua đầu tiên của nước ta, là người có công lao trong việc xây dựng nên nước Việt ngày nay.

 

Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, các lễ hội, phong tục truyền thống như Lễ hội đền Hùng là một nét văn hóa đẹp, mang đậm bản sắc dân tộc, có vai trò lớn trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thể hiện sâu sắc tinh thần “uống nước nhớ nguồn” của nhân dân ta.

 

“Các vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” – Lời Bác dạy năm nào vẫn còn vang bóng mãi với thời gian. Vì vậy, càng tự hào về lịch sử nước nhà, chúng ta càng phải biết ơn thế trước đã chiến đấu anh dũng trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.