Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, Người có công lao to lớn trong sự nghiệp giữ gìn, bảo vệ lãnh thổ, mang lại cuộc sống ấm no cho nhân dân ta.

Từ chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước với hai bàn tay trắng đến nhà chính trị yêu nước Nguyễn Ái Quốc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, rồi trở thành Chủ tịch Hồ Chí Minh của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mỗi dấu mốc trong cuộc đời Người đều gắn liền với sự nghiệp vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

FotoJet 40 1

Người là Cha, là Bác, là Anh

Quả tim lớn lọc trăm dòng máu nhỏ

(Sáng tháng Năm – Tố Hữu)

Nhân dân ta gọi Chủ tịch kính yêu bằng hai tiếng Bác Hồ, tiếng gọi thật giản dị và gần gũi biết bao. Bác Hồ là sự kết tinh của người cha, người bác, người anh, là người thân trong gia đình, là trái tim lớn lọc trăm dòng máu nhỏ, là lý tưởng sự nghiệp, là cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ vì độc lập, tự do, vì cuộc sống ấm no của nhân dân, vì một tương lai đất nước có thể sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

 

Cho dù Bác đã đi xa nhưng những hình ảnh của Người vẫn sống mãi trong trái tim mỗi người Việt Nam, trong thơ ca, nhạc họa. Tấm gương trọn đời cống hiến, hy sinh vì mục tiêu dân tộc cao cả của “Anh hùng giải phóng dân tộc” Hồ Chí Minh đã trở thành nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã trở thành kim chỉ nam cho nhân dân Việt Nam từ đạo đức, lối sống đến tư tưởng, nhân cách.