Đại hội đồng Liên Hợp quốc chính thức chọn ngày 12/8 hàng năm làm ngày Quốc tế Thanh thiếu niên vào năm 1999 nhằm thúc đẩy nhân quyền và sự phát triển của nhân loại, đặc biệt là thế hệ trẻ.

FotoJet 67

Trong thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp Tết Nguyên Đán năm 1946, Bác Hồ đã viết: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Bởi theo Người, đoàn viên, thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, nước nhà thịnh hay yếu, suy hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. Trong xã hội hiện đại, thanh thiếu niên đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển và hoàn thành những mục tiêu đề ra. Thanh niên là tương lai của đất nước, là người lãnh đạo của tương lai, là nơi gửi gắm niềm tin và hy vọng của Tổ quốc.

 

Ngày Quốc tế Thanh thiếu niên là một sự kiện của tuổi trẻ quốc tế, thế hệ trẻ Việt Nam cần giữ vững được vai trò và trách nhiệm của bản thân đối với xã hội, nâng cao tinh thần yêu nước, có khát vọng vươn lên trong cuộc sống góp phần đưa đất nước phát triển hội nhập quốc tế sâu rộng.