Ngày Thương binh, liệt sĩ là ngày lễ kỷ niệm được tổ chức hàng năm nhằm ghi nhớ công ơn của những thương binh, liệt sĩ đã phải chịu những mất mát, hy sinh vì Tổ quốc. Từ đó, tuyên truyền tới thế hệ trẻ về lòng biết ơn đối với những người có công với Cách mạng từ xưa đến nay.

2707

“Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” là truyền thống tốt đẹp bao đời nay của dân tộc Việt Nam. Dân tộc ta có được cuộc sống yên bình, ấm no, hạnh phúc là nhớ công ơn lớn lao của cha anh đời trước. Sự hy sinh của những chiến sĩ đã mang lại cho dân tộc niềm vui tự do, sự hạnh phúc của được lập

 

Dân tộc ta phải trải qua biết bao nhiêu cuộc chiến tranh với giặc ngoại xâm, biết bao nhiêu chiến sĩ phải hy sinh, đời sống nhân dân gặp vô vàn khổ cực, khó khăn. Để đền đáp công lao, sư hy sinh vô giá của lực lượng chiến sĩ, sau Cách mạng tháng Tám, Đảng ta đã quyết định lấy ngày 27/7 hàng năm làm ngày Thương binh, liệt sĩ.

 

Ngày nay, Nhà nước ta đã đề ra và thực hiện rất nhiều các chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với cách mạng để họ có thêm tinh thần để vượt qua khó khăn trong cuộc sống và tiếp tục cống hiến cho đất nước.

 

Thế hệ trẻ ngày nay cần đề cao lòng biết ơn đối với công lao của các thế hệ trước, sự cống hiến, hy sinh của họ cho độc lập, tự do của dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân là vô giá, không chỉ cho ngày hôm qua, hôm nay mà cho muôn đời con, cháu mai sau.Và đặc biệt, thế hệ trẻ phải biết trân trọng độc lập, tự do của Tổ quốc, từ đó có trách nhiệm bảo vệ đất nước