SODO

Bộ máy quản lý của công ty TNHH chế biến thực phẩm Đức Hạnh được chia làm 2 khối:

+ Khối quản lý

+ Khối sản xuất

  1. Khối quản lý

Lãnh đạo nhà máy:

Giám đốc: Là người chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, trực tiếp điều hành doanh nghiệp qua sự hỗ trợ của các phòng ban chức năng và các phó giám đốc.

Phó Giám đốc sản xuất: là người điều hành về kế hoạch sản xuất của công ty cùng Giám đốc xây dựng các kế hoạch hàng năm trong tất cả các chương mục của hệ thống kế hoạch của công ty, cùng các phó giám đốc khác giải quyết các vấn đề liên quan đến sản xuất của công ty

Phó Giám đốc kinh doanh: xây dựng, chiến lược và chính sách tiêu thụ sản xuất phẩm lập kế hoạch tiêu thụ, duy trì và phát triển… để ra các mục thực hiện nhằm tạo ra sự ổn định tăng cường hợp tác giữa công ty và các đối các khách hàng có quan hệ kinh doanh với công ty

Trợ lý giám đốc: có chức năng, bám sát và quản lý tất cả mọi việc mà giám đốc theo dõi. Và là  người có thể góp ý kiến hay tranh luận để giúp giám đốc trong công việc khi giám đốc đi vắng

Các phòng ban khác:  Phòng kinh doanh, phòng chất lượng, phòng kế toán tài chính, phòng tổ chức hành chính, phòng kế hoạch

  1. Khối sản xuất

Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của giám đốc, sự giám sát của các Phó giám đốc và các phòng ban chức năng công ty.

Phân xưởng chế biến: có nhiệm vụ sơ chế các loại thực phẩm thành những sản phẩm để đưa vào phân xưởng đóng gói

Phân xưởng đóng gói: chịu trách nhiệm đóng gói sản phẩm, hoàn thiện sản phẩm với mẫu mã,  phần chất đẹp và đóng gói sản phẩm, để đưa sản phẩm ra thị trường

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *